2020 - fotografie na billboardech ke "Dni integrovaného záchranného systému".
2020 - moje fotografie jako 1 z 10 vítězných soutěže "Hasiči ve fotografii minulosti a současnosti".
2021 - 1. a 2. místo ve dvou kategoriích soutěže "Hasiči před i za objektivem 2021".

Další fotografie se objevily v kalendářích HZS Jihomoravského kraje a opakovaně i v médiích
Back to Top