Soutěže příliš nevyhledávám, protože mi nedávají velký smysl, ale nějaký výsledek za mnou přece jen zůstal:
2020 - fotografie na billboardech ke "Dni integrovaného záchranného systému".
2020 - moje fotografie jako 1 z 10 vítězných soutěže "Hasiči ve fotografii minulosti a současnosti".
2021 - 1. a 2. místo ve dvou kategoriích soutěže "Hasiči před i za objektivem 2021".
2023 - 1. a 2. místo ve dvou kategoriích soutěže "Hasiči před i za objektivem 2023".
2024 - fotografie vystavená v rámci soutěže Czech Art Photo 2024. 

​​​​​​​Další fotografie se objevily v kalendářích HZS Jihomoravského kraje a opakovaně i v médiích
Back to Top